"Joies de paper"


Joia de Liz Hamman, podeu trobar més imatges a http://lizhamman.foliomo.com/, ó a l'enllaç de Efhemeral Life